Oproep voor Bijdragen themanummer: “Creatieve steden en ongelijkheid. Het gebruik van cultuur in stadsontwikkeling.” 

Klik hier voor een pdf van de oproep.

Gasthoofdredacteuren: Kobe De Keere (UvA) en Eva Swyngedouw (VUB)

De laatste 10 jaar staat cultuur hoog op de agenda van stadsplanners en beleidsmakers in verschillende Europese steden. Onder invloed van Richard Florida’s (2002 & 2005) concept van de creatieve klasse werd cultuur snel aanzien als een katalysator van stadsontwikkeling. Steden werden voornamelijk geroemd als plaatsen van consumptie en entertainment die moesten gestimuleerd worden door het beleid. Creativiteit werd het nieuwe mantra voor beleidsmakers om te investeren in creatieve industrieën en het aantrekken van leden van de middenklasse. Als steden voldoende faciliteiten zouden aanbieden, zou de creatieve klasse vanzelf wel volgen, luidde het. Deze special issue van Sociologos: Tijdschrift voor Sociologie wil deze nadruk op de creatieve klasse als groeimotor van steden kritisch onder het licht houden. Er is ook een schaduwzijde aan dit soort beleid. Florida’s beleid resoneert goed met neoliberale ontwikkelingsagenda’s die focussen op gentrificatie, place-based marketing en interstedelijke competitie (Peck 2005). Velen klagen dat de transformatie van stadswijken als gevolg van dit beleid net leidt tot gentrificatie en een gebrek aan betaalbare woningen. Bovendien negeert Florida informele creativiteit en is hij onverschillig over de ongelijkheid die aanwezig is binnen de creatieve klasse (Peck 2005).

Deze special issue verwelkomt theoretische en/of empirische bijdragen die ingaan op de bedoelde en onbedoelde gevolgen van het stadsbeleid dat focust op het ondersteunen van cultuur en de creatieve klasse in steden. Meer specifiek gaat het om bijdragen die zich concentreren op:

  • De relatie tussen stadsontwikkeling en cultuur
  • (Arts-led) Gentrificatie
  • De samenstelling van en ongelijkheden binnen de creatieve klasse
  • De formele en informele praktijken van de creatieve klasse
  • Analyses van beleid gericht op culturele reconversie van de stad

 

Florida, Richard L. 2002. The rise of the creative class. NY: Basic books.
Florida, Richard L. 2005. Cities and the Creative Class. New York: Routledge.
Peck, Jamie. 2005. Struggling with the creative class. International Journal of Urban and Regional Research 29(4), pp. 740-770.

Praktisch

Als je geïnteresseerd bent om een paper te schrijven voor dit special issue, stuur dan een abstract van 300 woorden naar K.deKeere@uva.nl of eva.swyngedouw@vub.ac.be voor 30 Maart 2017 (gelieve tvs@vub.ac.be in cc te zetten!). We communiceren onze beslissing rond 14 April 2017.

De deadline voor het indienen van de geselecteerde papers is 30 September 2017. We verwachten een paper van ongeveer 8000 woorden (inclusief referentielijst en voetnoten).

Dit themanummer verschijnt in juni 2018.

Gasthoofdredacteuren

Kobe De Keere, Assistent Professor, Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen Programmagroep Culturele Sociologie, Universiteit van Amsterdam.

Eva Swyngedouw, Postdoctoraal Onderzoeker, Cosmopolis Centre for Urban Research, Vrije Universiteit Brussel.