Sociologos nummer 1 & 2 – 2017

Klik hier om de pdf van de laatste cover te bekijken.

Editoriaal: Etnisch vooroordeel
Bram Spruyt

[onderzoeksartikelen]
Vijfentwintig jaar onderzoek naar de houding tegenover migranten in België.
Verandering en stabiliteit in de periode 1991-2014
Jaak Billiet, Koen Abts, Jolien Galle, Bart Meuleman & Marc Swyngedouw

Van grote kuis naar open huis? De evolutie van etnocentrisme in België
tussen 1981 en 2009
Ronan Van Rossem & Henk Roose

Gedifferentieerde dreiging en de verklaring van vooroordelen: anti-immigrantenattitudes, islamofobie, antisemitisme en homonegativiteit
vergeleken
Bart Meuleman, Koen Abts, Koen Slootmaeckers & Cecil Meeusen

De gepaste plaats van de vreemdeling. Radicaalrechtse kiezers over integratie:
gastheerlogica, moralisering en culturalisering
Koen Abts & Thierry Kochuyt

Veilige hechting met ouders, leerkrachten en school, sociale cohesie op school
en etnische vooroordelen bij Vlaamse jongeren
Roselien Vervaet, Mieke Van Houtte & Peter A. J. Stevens

De percepties van Gentse middenveldactoren over Roma en hun integratie:
ambigue processen van othering binnen een inclusief kader
Ama Amitai & Chloë Delcour

Een kwalitatieve verkenning van gepercipieerde discriminatie, etnische
identiteit, sociaal netwerk en middelengebruik bij personen met een Turkse en
Oost-Europese migratieachtergrond in Gent
Charlotte De Kock, Bert Hauspie, Ilse Derluyn, Tom Decorte, Wouter
Vanderplasschen & Julie Schamp

Gevoelens van etnische vooroordelen bij Turkse Vlamingen. In welke mate zijn ze
gelinkt aan ouderlijke voorkeuren in partnerkeuze?
Amelie Van Pottelberge & John Lievens

[onderzoeksnota]

Niet-lezers en boekenwurmen. Een toepassing van het zero-in ated- regressiemodel in onderzoek naar leespraktijken
Mart Willekens & John Lievens

[overzichtsartikel]

Praktijktesten: van onderzoeksmethode naar beleidsinstrument tegen
discriminatie?
Pieter-Paul Verhaeghe & Koen Van der Bracht

[boekbesprekingen]

De Roo, P. (2016). De constructie van het migrantenprobleem. Een geschiedenis.
Brussel: ASP editions
Laura Emery

Derida, J. (2016). Over gastvrijheid. Voorafgegaan door: Kosmopolieten aller
landen, kop op! Amsterdam: Boom
Bart Buseyne