Sociologos nummer 1 – 2018

Klik hier om de pdf van de laatste cover te bekijken.

Editoriaal: Aanreiken
Matthias Bunneghem

[onderzoeksartikelen]
Beroepsmobiliteit in de vroege arbeidsloopbaan van Turkse en Marokkaanse allochtonen
Ilse Laurijssen & Ignace Glorieux

Een sensorische onderzoeksmethodologie: implicaties en illustraties vanuit exploratief onderzoek in een Leuvens stadsdeel in ontwikkeling
Sara Coemans, Joke Vandenabeele & Karin Hannes

Symbolische grenzen (be)grijpen. Een bespreking en illustratie van relationele en correlationele klasseanalyse
Julia Peters, Stijn Daenekindt & Henk Roose

[essay]

Burgerinitiatieven in zorg: volwaardig en evenwaardig onderdeel van een zorg- en welzijnsecosysteem?
Tom Braes

[doctoraat]

Een sociocognitief perspectief op variatie in opvattingen over immigratie
Sanne Noyon

[boekbesprekingen]

Claessens, D. (2017). Een geschiedenis van sociaal werk. Berchem: EPO
Stijn Van de Perre

Goorden, A. (2017). De sprong in de techniek. Nadenken over wat we doen. Leusden: ISVW Uitgevers
Frédéric Vandermoere

Laermans, R., De Cauter, L. en Vanhaesebrouck, K. (2016). Klein lexicon van het managementjargon. Een kritiek van de nieuwe newspeak, Berchem: EPO
Rob Devos